Kom in actie! Maak een eind aan de restrictie ‘gesloten militair gebied’ in Tel Rumeida en Shuhada Street, Hebron

Bron: International Solidarity Movement,
Action Alert 13 december 2015, updated 11 januari 201

Onderstaande organisaties roepen de internationale gemeenschap op, zo snel mogelijk actie te ondernemen tegen de voortdurende blokkade van de Tel Rumeida buurt en het laatste deel van de Shuhadastreet dat nog toegankelijk was voor Palestijnse inwoners, sinds de massamoord in de Ibrahim Moskee in 1994, in bezet al-Khalil (Hebron)

Bijna drie maanden lang,  sinds het Israëlische leger de wijk tot ‘gesloten militair gebied’ heeft verklaard, worden Palestijnen en Internationals de toegang tot dit deel van de stad geweigerd.

Tot dit ‘gesloten militair gebied’, in werking per 1 november 2015, behoren alleen de Palestijnse wijken, terwijl de aangrenzende illegale Israëlische nederzettingen daarvan uitgesloten zijn.

Deze discriminerende blokkade is sindsdien telkens verlengd door nieuwe militaire verklaringen, waarop stempels en officiële signaturen ontbraken.

Palestijnse inwoners hadden de keuze zich te laten registreren door het leger, of het risico lopen op verbanning uit hun buurt en hun woning, terwijl Israëliërs zich vrij door de straten kunnen bewegen, zonder te worden aangehouden.

“Dit is weer een volgende fase in de verdrijving van Palestijnen uit de Tel Rumeida buurt”, zegt Jenny van het ISM-team in al Khalil.

Zo’n beperking van bewegingsvrijheid is een duidelijk geval van collectieve bestraffing van de hele Palestijnse samenleving, hetgeen illegaal is onder internationaal recht. Artikel 33 van de 4e conventie van Genève is daar specifiek in: “Geen enkel rechtspersoon mag gestraft worden voor een daad die hij of zij niet persoonlijk gepleegd heeft. Collectieve bestraffing en al dergelijke intimiderende of terroristische maatregelen zijn verboden”

Een inwoner van Tel Rumeida, Abed Salaymeh, legt uit: “Soldaten en kolonisten maken het leven van de Palestijnen ondragelijk en dwingen hen vrijwillig hun woning te verlaten. Dit is een misdaad volgens het Internationaal Recht. Ze vallen activisten aan om de waarheid tot zwijgen te brengen, en te voorkomen dat deze in de wereld bekend wordt.”

Internationale en plaatselijke activisten worden in toenemende mate aangevallen door het Israëlische leger en de illegale kolonisten, vanwege hun inspanningen om de mensenrechten-schendingen te documenteren en erover te rapporteren.

Activisten worden door het Israëlische leger de toegang geweigerd tot de gebieden en worden zonder reden gearresteerd, zoals op 3 november, op 26 november , op 27 november en op 28 november van dit jaar; uitsluitend op aanklacht van het Israëlische leger, waarvoor elk bewijs ontbreekt.

Beschermers van mensenrechten, wier werk door de Verenigde Naties als belangrijk wordt beschouwd, worden in toenemende mate bedreigd tot in hun woningen en kantoren of daar illegaal uitgezet.

Het gebied dat tot ‘closed militaire zone’ verklaard is, is sindsdien uitgebreid en verlengd tot in ieder geval 31 januari 2016.

(lees de verklaring van de UN-OCHA na hun bezoek aan Hebron-H2, en de verklaring d.d. 18 december 2015 van special rapporteurs van de UN)

De poging van het Israëlische leger om de Palestijnse berichtgeving op de gebeurtenissen tot zwijgen te brengen, gaat hand in hand met de sluiting van Palestijnse radio-stations, en is duidelijk in strijd met het recht op persvrijheid, zoals overeengekomen in de universele verklaring van de mensenrechten d.d. 1948, artikel 19: Een ieder heeft het recht op vrijheid van meningsuiting en expressie; dit is inclusief de vrijheid om zich onbelemmerd uit te spreken, en het recht op het ontvangen van, en deelnemen aan informatie en ideeën via elk medium, ongeacht grenzen.

“Het is belangrijk dat er gedocumenteerd wordt, om bekendheid te geven aan de Israëlische misdaden”, verklaart Imad Abu Shamsiyeh, buurtbewoner van Tel Rumeida.

Deze onmenselijke maatregelen komen nadat Israëlische soldaten op 27 en 28 oktober jl. in Tel Rumeida respectievelijk Homan Adnan Sa’id (23) en Islam Rafid Ebeido (23) hebben geëxecuteerd. Terwijl de Israëlische regering beweert dat beiden ‘geneutraliseerd’ werden toen ze Israëlische soldaten aanvielen, konden vele ooggetuigen deze bewering weerleggen; Beelden van de CCTV camera’s van het Israëlische leger zijn niet vrijgegeven.

Sinds begin oktober zijn in totaal 163 Palestijnen gestorven door kogels van het leger en de afwezigheid van elke medische verzorging daarna, alle op een vergelijkbare wijze, die door Amnesty International aangeduid worden als ‘buitenrechtelijke executies’.

De omschreven maatregelen, beperkingen en mensenrechten-schendingen hebben het primaire en exclusieve doel, de Palestijnse stem – en op den duur de bewoners van het gebied – in zijn geheel te laten verdwijnen.

De ISM roept op tot:

  • Een onmiddellijke beëindiging van de collectieve bestraffing en de “gesloten militaire zone” in Tel Rumeida en Shuhada Street
  • Het stopzetten van bedreiging en vernedering van Palestijnse bewoners als ook van buitenlandse en lokale mensenrechten beschermers.
  • Het verwijderen van alle restricties op bewegingsvrijheid in het historische centrum van Hebron
  • De toepassing van Burgerlijk recht i.p.v. militair recht op Palestijnse bewoners, aangezien zij burgers zijn.
  • Opschorting van het EU-Israël associatie verdrag, totdat Israël het Internationaal recht naleeft.
  • Het verwijderen van alle illegale Israëlische nederzettingen uit Hebron
  • Herziening van de liefdadigheids-status van het Hebron-fonds, dat belastingvrije donaties mogelijk maakt aan een organisatie, die illegale vestiging van Israëliërs in het centrum van Hebron ondersteunt.
  • Stopzetting van onvoorwaardelijke US-Aid aan Israël, totdat het de Internationale wetgeving naleeft.
  • Vrijgeven van de lichamen van de door het Israëlische leger gedode Palestijnen, zoals vastgelegd in artikel 17 van de Genève Conventie van 1949: “[Partijen in het conflict] zullen verder waarborgen, dat de doden eervol begraven worden, zo mogelijk in overeenstemming met de gebruiken van de religie waartoe ze behoren, dat hun graven gerespecteerd worden, zo mogelijk ingedeeld volgens de nationaliteit van de gesneuvelden, goed onderhouden en gemarkeerd, zodat ze altijd teruggevonden kunnen worden”

Ondertekenende organisaties:

Alternative Information Center (AIC)
Architects and Planners for Justice in Palestine (APJP)
BDS Slovenia
Christian Peacemaker Teams Palestine
Dominican Palestine Coordinating Committee
Edmonton Small Press Association
Gaza Action Ireland
Health Work Committees
Hebron Defense Committee
Hebron Rehabilitation Committee
Human Rights Defenders Group
Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD)
Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) – Finland

International Middle East Media Centre
International Women’s Peace Service
International Solidarity Movement
ISM Italy
Leeds Palestine Solidarity Campaign
Love without Borders
Merton PSC
Middle East Crisis Support – Woodstock, NY
Minnesota Break the Bonds Campaign
Newcastle Palestine Campaign
Operation Dove – Operazione Colomba
Popular National Conference for Jerusalem
Rural Women’s Development Society
The Agricultural Relief Committee (PARC)
The General Union of Palestinian Teachers, Hebron
The Hampton Institute
The Palestinian Farmers Union
The Popular Committee for Palestinian Refugees in Hebron District
The Union of Palestinian Working Women’s Committees
The Union of Palestinian Women’s Committees
Unison Northumberland
The Palestinian Farmers Union
The Popular Committee for Palestinian Refugees in Hebron District
Union of Palestinian Women’s Committees
Unison Northumberland
Women’s Studies Centre
Youth Center – Palestinian Medical Relief Society

Indien uw organisatie deze oproep wil steunen, neem dan met ons contact op via email aan palreports@gmail.com

 

&nbsp

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s