Het recht op onderwijs wordt ernstig belemmerd voor studenten van de Qurtuba School

29 augustus 2017 | International Solidarity Movement, al-Khalil team | Hebron, bezette Palestina

Palestijnse studenten worden tegengehouden op een trap die naar Shuhada Street leidt als ze na een schooldag van de Qurtuba-school willen vertrekken.

Israëlische troepen in bezet Al-Khalil (Hebron) beperken voor de tweede dag op rij de vrijheid van beweging voor Palestijnse studenten en docenten op Qurtuba school.

De studenten en docenten werden op maandag voor bijna een half uur door de Israëlische strijdkrachten vastgehouden gehouden, toen ze na de schooldag naar huis wilden. De volgende ochtend, verboden de Israëlische troepen de studenten om essentiële schoolmaterialen mee te nemen en weigerden hen de doorgang bij het checkpoint.

De Qurtuba school is gevestigd in het H2-gebied van bezet al-Khalil, onder volledige Israëlische militaire controle. Om de Qurtuba school te bereiken, moeten alle studenten en docenten in de Palestijnse wijken minstens één, soms twee of zelfs drie Israëlische militaire controlepunten passeren. De meerderheid van de leerlingen en docenten heeft toegang tot de school via een stel trappen op het controlepunt van Daboya.

Dit controlepunt markeert voor Palestijnen de plaats waar Shuhada Street ethnisch gezuiverd is van Palestijnen, een beleid dat hen verbiedt verder te lopen op dat deel van Shuhada Street waar de illegale Israëlische nederzettingen in het hart van de stad zijn . Dus de enige mogelijkheid voor Palestijnen, is om deze trap te gaan.

Echter, na het einde van 2015, net nadat het hele gebied van Tel Rumeida, inclusief Shuhada Street, door de Israëli’s een ‘gesloten militaire zone’ is verklaard en de toegang voor geregistreerden (dat wil zeggen genummerde Palestijnen) beperkt is, is de toegang tot deze trap gesloten voor gebruik door Palestijnen, terwijl kolonisten de trap vrij kunnen gebruiken zoals ze dat willen.

De enige uitzondering op deze sluiting is de leerlingen en docenten van Qurtuba-school, twee keer per dag: ’s ochtends aan het begin van de schooldag en in de namiddag, aan het einde van de schooldag de school, althans in theorie. Verschillende keren zijn studenten en leraren op dit punt urenlang geweigerd of aangehouden voor uren.

Deze instelling alleen creëert een sfeer die niet bijzonder bevorderlijk is voor het leren, met de constante onzekerheid over wat er zal gebeuren: of je wordt gecontroleerd, ondergezocht, vastgehouden of gearresteerd op een controlepunt op weg naar school of thuis, of uw leraren naar school gaan of kolonisten je zullen aanvallen op de weg of binnen de school, als realiteit van de (psychologische) bezetting van de Palestijnse burgers die in dit gebied wonen.

Op maandag 28 augustus werden de leerlingen na het einde van de schooldag met hun leraren vastgehouden, wachtend op de trap van de soldaten om uiteindelijk naar huis te kunnen gaan.

Op dinsdag, toen studenten schoolboeken wilden brengen, werden ze opnieuw vastgehouden door de soldaten bovenop de trap, terwijl de beruchte en agressieve kolonisten Anat Cohen en Ofer Yohana op de Shuhadastraat waren verzameld om de machtsvertoning door de Israëlische soldaten te aanshouwen.

Uiteindelijk weigerden de soldaten het meebrengen van schoolmaterialen, en de kinderen gingen naar hun lessen zonder boeken.

Palestijnse studenten werden aangehouden en uiteindelijk geweigerd om schoolmaterialen door de Israëlische ambtenaren op dinsdag te brengen

Deze acties vormen ernstige inbreuken op het fundamentele mensenrecht van de Palestijnse studenten op het onderwijs, en zijn opzettelijk pogingen oom de Palestijnse gemeenschap uit het hele gebied te verwijderen.

Israëlische troepen creëren een situatie die uiteindelijk geen andere mogelijkheid biedt voor Palestijnen om het gebied te verlaten en aldus een ononderbroken gebied van illegale nederzettingen te creëren – vrij van elke Palestijnse aanwezigheid.

%d bloggers liken dit: