Over ISM

Wie We Zijn
De International Solidarity Movement (ISM) is een door Palestijnen gecoördineerde beweging, die gebruikmakend van geweldloze en directe-actie methodes en principes, zich vastberaden verzet tegen de Israëlische apartheid in Palestina. De ISM is in augustus 2001 opgericht om het Palestijnse maatschappelijke verzet te ondersteunen en te verstevigen door daadwerkelijk naast Palestijnen te staan. Dit doen we bijvoorbeeld in olijfboomgaarden, bij het van en naar school brengen van kinderen, op demonstraties, in dorpen die worden aangevallen, bij verzet tegen de sloop van huizen, of wanneer Palestijnen onderworpen worden aan systematische intimidatie en aanvallen door soldaten en “settlers”.

Alle ISM-vrijwilligers moeten de volgende vier principes, waar onze beweging op gebaseerd is, onderschrijven :

1) Coördinatie door Palestijnen als basisuitgangspunt;

2) Geweldloosheid naar anderen toe tijdens onze acties;

3) Besluitvorming op basis van consensus;

4) Tegen onderdrukking.

Omdat we eisen dat “Israël” internationaal recht erkent en respecteert, en de apartheid en de bezetting  beëindigt, moeten we ook krachtig stelling nemen tegen elke vorm van vooringenomenheid en streven we naar volledige gelijkwaardigheid van alle mensen. In de ISM accepteren we geen enkele vorm van onderdrukking, onder andere, maar niet alleen, discriminatie op basis van etniciteit, uiterlijk, herkomst, geslacht, geslachtsidentiteit, seksuele voorkeur, fysieke gesteldheid, leeftijd en religie. Dit om een veilige omgeving zeker te stellen voor al onze vrijwilligers. We moeten er ook zeker van zijn dat onze acties, en de acties van ISM-ers, niet bijdragen tot andere racistische of bevooroordeelde gedragingen, praktijken, of strukturen, of die in stand houden. We verwachten dat alle ISM-vrijwilligers deze uitgangspunten onderschrijven en een duidelijke positie innemen tegen zionisme, islamofobie en antisemitisme, en alle andere vormen van vooringenomenheid. We onderschrijven een Palestijnse verklaring uit 2012 en verwerpen het ongegronde gebruik van de term antisemitisme als middel om kritiek op “Israël”, of verzet tegen zionisme de kop in te drukken. O.a. omdat dit het Joods-zijn onterecht gelijkstelt aan het ondersteunen van een ideologie – zionisme – of de koloniale- en apartheidspolitiek van een staat, “Israël”.

Klik hier voor F.A.Q. (veelgestelde vragen).

Waarom ISM ?
Apartheid zal niet worden overwonnen door woorden alleen; bezetting, onderdrukking en overheersing zullen worden afgebroken zoals ze zijn opgebouwd – door de daden van mensen. Het Israëlische leger en de apartheid in Palestina kunnen worden overwonnen door strategisch en daadkrachtig geweldloos verzet, gebruikmakend van effectieve middelen die door Palestijnen worden gemobiliseerd – waaronder internationale deelname.

Geweldloze, door Palestijnen gecoördineerde demonstraties tegen landonteigeningen nemen gestaag toe : het aantal is verdrievoudigd sinds begin 2010. Momenteel ondersteunt ISM demonstraties in ongeveer 10 dorpen, waaronder An Nabi Saleh, Kafr Qaddum, Deir Jarir, Ni’lin and Bil’in. In het verleden heeft ISM demonstraties demonstraties ondersteund in de dorpen Budrus en Biddu. In deze dorpen hebben vreedzame demonstraties, georganiseerd vanuit de lokale gemeenschap, met succes geleid tot wijzigingen in het verloop van de Apartheidsmuur en zelfs in het tegenhouden van de constructie ervan.

Internationale deelname aan door Palestijnen gecoördineerd geweldloos verzet is belangrijk om de volgende redenen :

1. Een boodschap aan de wereldwijde mainstream media : De Palestijnse strijd wordt niet juist weergegeven door de mainstream pers. Israeli’s en Palestijnen worden afgebeeld als twee gelijke partijen, die niet samen kunnen leven en vechten om een stuk land. In werkelijkheid ondergraaft het Israëlische apartheidsregime het Palestijnse bestaansrecht, en wordt het geconfronteerd met de Palestijnse strijd voor vrijheid, zelfbeschikking en mensenrechten. Het is de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap om een juiste berichtgeving te eisen.

2. Zelf getuige zijn en het verspreiden van informatie : Een internationale aanwezigheid an sich kan ervoor zorgen dat dagelijkse vernederingen en geweld kunnen worden tegengegaan, met name door actieve betrokkenheid en het documenteren van misstanden d.m.v. video-opnames. Internationals die Palestijnen ondersteunen kunnen na thuiskomst verder werken aan bewustwording in hun respectievelijke gemeenschappen.

3. De isolatie doorbreken en hoop bieden : Apartheid isoleert Palestijnen en sluit hen buiten van de rest van de wereld en van elkaar. Een internationale aanwezigheid geeft een signaal aan de Palestijnse gemeenschap – “wij zien, wij horen en wij zijn met jullie.” De overtuiging dat geweldloze directe-actie apartheid kan uitdagen is een hoeksteen van onze filosofie en van onze boodschap.

Internationals die actief zijn in ISM, zijn niet in Palestina om het geweldloze verzet te leiden. Palestijnen bieden dagelijks geweldloos verzet. ISM ondersteunt het Palestijnse verzet tegen apartheid – en de roep om vrijheid –  door de volgende activiteiten :

● Directe Actie – deelname aan geweldloze demonstraties, verstoren van de bouw van de illegale apartheidsmuur, begeleiden van boeren naar hun land en aanwezig zijn bij families wiens huizen dreigen te worden ontruimd of afgebroken.

● Documentatie – documenteren en informeren van lokale en internationale media over het dagelijkse leven onder apartheid en de talloze schendingen van mensenrechten en internationaal recht door het Israëlische leger. De behoefte aan documentatie is niet alleen belangrijk om te laten zien dat er illegale en onrechtvaardige gebeurtenissen plaatsvinden, maar ook om ervoor te zorgen dat er concrete bewijzen kunnen worden geleverd aan politie en justitie, zaak voor zaak.

Doe Mee!
ISM biedt veel mogelijkheden om actief te worden in de strijd voor Palestijnse vrijheid. Of je nu eraan denkt om naar Palestina af te reizen, of je eigen omgeving wilt informeren over de realiteit in Palestina, we verwelkomen je betrokkenheid !

Als je meer informatie wilt hebben over ISM-internationaal en updates wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar palsolidarity-subscribe@googlegroups.com

Voor vragen en meer informatie over ons, stuur je een e-mail naar ismnederland@gmail.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: