Niet de lange arm maar het lange lichaam van Israel.

Weblog van Jole, Nederlandse vrijwilligster in Palestina

Jole was getuige van een bezoek van een aantal Nederlandse Parlementariers aan een conferentie in Hebron, waar hen gedoceerd werd hoe ze in het Nederlandse Parlement de Staat Israel moeten verdedigen.

Hebron heeft bezoek gehad van heel veel kolonisten en met name ook van parlementariërs uit de hele wereld.  Kees van der Staaij en SGP-Europarlementariër Belder waren ook aanwezig. Aanwezig bij de  Israel Allies Foundation Jerusalem Chairman’s Conference.

Dat is een conferentie met parlementariërs uit de hele wereld die in het land waarin ze wonen een voortrekkersrol hebben ten aanzien van Israël. Op deze conferentie krijgen ze instructies hoe zij  in eigen land moeten reageren/stemmen/vragen stellen/moties indienenten, ten aanzien van de BDS (Boycot, Des-investering en Sancties) subsidies aan de Palestijnse autoriteiten en NGO’s, grensbewaking en de status van Jeruzalem.  Subsidies aan de Palestijnse autoriteit zou volgens deze Israel Allies Foundation naar terroristen gaan, naar Hamas en Hezbollah. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De enige democratie in het MO.

Weblog van Jole, Nederlandse vrijwilligster in de westbank

2379766_1415573092_500Wij weten natuurlijk heel goed dat Israel de enige democratie in het MO is en dat wij, het “Westen”, gedeelde waarden en normen hebben.
Dit schrijvende bekruipt mij het gevoel dat democratie in verval raakt. Welke democratie sluit hele wijken af voor bewoners en laat wel 100 bussen de wijk in rijden om bezoekers af te zetten. Bezoekers op het loofhuttenfeest wat op bezet Palestijns gebied plaats vindt.

Onderwijzers zijn zenuwachtig en bang dat de kinderen niet snel genoeg de weg oversteken en geraakt worden door een bus of militaire jeep. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized

Media Activists Needed in Palestine

In Press Releases June 2, 2016   –  This article is not translated, because it addresses those who are able to read and write English, the language of the ISM-Palestine Reports and Journals, and are willing to assist in writing these articles or making photo/video registrations on Israeli violent actions in occupied Palestine.

ISM is looking for media interns to come and join us in Palestine. This is an excellent opportunity for aspiring journalists or media workers to engage directly with the Palestinian struggle and to utilise and enhance their existing skills to humanize the voice of the struggle by reporting on events ranging from anti-occupation demonstrations to house raising demolitions.

The International Solidarity Movement (ISM) is a Palestinian-led movement
committed to resisting the Israeli occupation in Palestine by using nonviolent,
direct-action methods and principles. Founded by a small group of primarily
Palestinian and Israeli activists in August 2001, ISM aims to support and strengthen
the Palestinian popular resistance by providing the Palestinian people with two
resources, international solidarity and an international voice. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Getuigenverklaring van een van de laatste aanvallen op de vissers van Gaza

iznavy-pnn

International Solidarity Movement,  Gaza  Team

Woensdag 8 juni 2016 twaalf uur, verliet de 30 jarige  Rajab Khaled Abu Riela, met zijn broer en twee neven de haven van Gaza.

Zij bleven er vissen tot ’s morgens half twee.

[Rajab:] ” Toen we op onze terugweg geconfronteerd werden met een Israelische oorlogsboot. De soldaten beledigden ons over de microfoon en schoten met scherp op de twee kleinste boten.”

Daarna enterden ze ons met hun oorlogsboot. Op het moment dat ik besloot om weg te komen, werd ik in mijn been geschoten”. De soldaten namen Rajab en zijn broer mee naar de Ashdod haven, waar ze hen geen enkel medicijn of behandeling gaven. [Rajab:]“Ik werd tot 9:30 bloedend achtergelaten”.

Uiteindelijk werden ze teruggestuurd naar Gaza, waar zij bij  het Erez checkpoint onmiddelijk door een ambulance opgenomen werden  en vervoerd naar het ziekenhuis in Gaza, waar Rajab geopereerd moest worden.Rajabs-mother-show-us-the-bullet-removed-from-his-leg-600x336

Toen hij uiteindelijk het Shifa Ziekenhuis bereikte, konden de chirurgen de grootste delen van de kogel verwijderen, maar kleine delen ervan zijn in zijn been achtergebleven.

[Rajab;] “Onze toekomst [als vissers] is onzeker; we weten niet wat er morgen gebeurt. Israel mishandelt ons elke dag, steelt onze boten en schiet op ons. Sinds 2005 heb ik pijn in mijn borst, veroorzaakt tijdens een aanval van de bezettingsmacht. En ook mijn broer raakte in 2008 gewonRajab-600x337d tijdens het vissen. Ik ben verantwoordelijk voor de voedselvoorziening van 21 familieleden. Niemand zorgt voor ons nu ik gewond ben en onze boot en de motor gestolen is. Hoe kan ik zonder boot werken?”

Geplaatst in ism-palestine | Een reactie plaatsen

Universiteits lokalen vernietigd tijdens nachtelijke inval van het Israelische bezettingsleger

In de vroege uren van dinsdag 5 april, ‘ s nachts rond 03.00 uur, bestormde een gewapende groep Israëlische soldaten de campus van Al Quds Universiteit in Abu Dis, het stadsdeel van Oost-Jeruzalem. De soldaten gijzelden de beveiligers, bestormden met veel geweld de vier kamers van politieke studentenpartijen, namen apparatuur in beslag en vernielden de rest van de kamers volledig.

IMG_1-0880-600x400

Vernietigd tijdens de inval van dinsdagmiddag.

Tijdens de vroege ochtenduren waren de op de universiteitscampus alleen bewakers van de campusbeveiliging aanwezig. Ze werden opgepakt en aan elkaar geketend in een kamer. Ze kregen geen informatie van de soldaten waarom zij in die kamer werden opgesloten, noch waarom de soldaten op het campusterrein waren. De soldaten braken daarna in de vier kamers van de verschillende politieke partijen, door de sloten open te snijden en de deuren in te rammen.

Dit is al de vierde keer in 2016, dat soldaten op de campus kwamen, en zonder opgaaf van reden materiaal in beslag namen of vernietigden. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Een duidelijk zichtbare buiten-rechtelijke executie in Hebron

Op de ochtend van 24 maart, rond 08:30, zijn twee Palestijnse jongeren, Ramzi Aziz al-Qasrawi en Abed al-Fattah Yusri al-Sharif, beiden 21 jaar oud, doodgeschoten door Israëlische troepen na een vermeende mes aanval in de Palestijnse wijk Tel Rumeida.

Tel Rumeida is ook de thuisbasis van een aantal gewelddadige  Israëlische kolonisten. Het Israëlische leger heeft sinds 1 november 2015 deze Palestijnse wijk tot ‘gesloten militaire zone’ verklaard, waardoor documenteren wat er daar gebeurt bijzonder moeilijk wordt voor ieder ander dan de Israëlische militairen.

Two-youngman-shot-down-by-Israeli-forces

Palestijnse mannen neergeschoten (foto: maanimages)

Rond 08:30 uur, echoden zes geweerschoten tussen de wanden van de nabijgelegen gebouwen. Kort na het horen van de schoten werd duidelijk dat de twee Palestijnse jongens Ramzi en Abed doodgeschoten waren door de Israëlische bezettingsmacht op het Gilbert checkpoint, dichtbij de illegale Israëlische nederzetting in Tel Rumeida.

De Palestijnse Rode Halve Maan ambulance werd belet om de twee Palestijnen medische hulp te bieden terwijl de schijnbaar enigszins gewonde Israëlische soldaat onmiddellijk door Israëlische medici werd geholpen. Voor Israel telt een mogelijk gewonde soldaat  zwaarder dan burgerslachtoffers.

De twee Palestijnse jongeren die vechtend voor hun leven op straat lagen, werden totaal genegeerd. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

100 dagen van collectieve straffen voor de inwoners van Hebron

February 16, 2016

checkpoint_hebron2

7 februari 2016 / International Solidarity Movement / Hebron, bezet Palestina

8 februari markeert de honderdste dag dat Israëlische troepen de wijk Tel Rumeida en het aangrenzende deel van Shuhada Street tot een “gesloten militaire zone” uitgeroepen hebben, haar inwoners bevolen hebben zich te laten registreren bij het Israëlische leger en genummerd te worden om toegang tot hun huizen te krijgen, terwijl alle overige Palestijnen en internationale mensenrechtenactivisten niet worden toegelaten in het gebied. Op 5 februari heeft het Israëlische leger een verordening afgegeven om de gesloten militaire zone officieel te verlengen tot 1 maart met de mogelijkheid tot verdere verlenging.

Gedurende deze periode hebben de Palestijnse inwoners te maken gehad met toenemende willekeurige restricties aangaande bewegingsvrijheid, mishandelingen en pesterijen welke niet de basis vormen van Israëlsiche veiligheidszaken. Terwijl de inwoners kampen met voortdurende bedreigingen in de handen van Israëlische troepen en kolonisten van de illegale Israëlische nederzettingen, welke direct grenzen aan hun woonomgeving, ondergaan Palestijnen en internationale mensenrechtenactivisten een doelgerichte afsluiting van het gebied. De Israëlische mensenrechtenorganisatie B’tselem heeft gerapporteerd dat Palestijnse inwoners duidelijk onderworpen worden aan collectieve straffen. Zij “worden niet verdacht van criminaliteit en zijn gedwongen een zware ontwrichting van hun dagelijkse leven te ondergaan slechts omdat zij de pech hebben in buurten te wonen en te werken die het leger verkoos af te sluiten”. Internationale en Palestijnse organisaties hebben de internationale gemeenschap opgeroepen druk uit te oefenen op Israël om de gesloten militaire zone in Hebron op te heffen, omdat dit een onwettige schending vertegenwoordigt van de rechten van Palestijnse inwoners op vrijheid door collectieve straffen onder de Geneefse Conventies.

registratie_hebron

De Israëlische autoriteiten hebben op 1 november 2015 het gebied tot een gesloten militaire zone uitgeroepen. De aankondiging kwam in het kielzog van het buitengerechtelijk doden van de 23-jarige Homam Adnan Sa’id op 27 oktober 2015 en Islam Rafiq ‘Ebeido op 28 oktober 2015.  Getuigen van beide incidenten verklaarden dat de jongeren geen gevaar vormden voor de soldaten toen ze in koelen bloede doodgeschoten werden en hun daarna medische behandeling werd ontzegd. De directeur van Amnesty International Midden-Oosten en Noord-Afrika Programma verklaarde eind oktober 2015 dat “Israëlische troepen de regelgeving afgeschud hebben en hun toevlucht hebben genomen tot extreme en illegale maatregelen”.

Vanaf begin oktober 2015 zijn er meer dan 170 Palestijnen gedood door Israëlische troepen, de stad Hebron had met meer doden te maken dan waar dan ook buiten Oost-Jeruzalem. Alleen in januari 2016 werden al 551 Palestijnen gearresteerd, waarvan 120 in Hebron, en meer dan 7000 Palestijnen worden momenteel vastgehouden in Israëlische gevangenissen.

Op 30 oktober 2015 werd de inwoners van Tel Rumeida en Shuhada Street (het kleine gebied waar het sommige Palestijnen nog wordt toegestaan te wonen) verzocht om in de rij te staan om hun identiteitsnummers en namen te registreren bij het Israëlische leger. Er werden nummers afgegeven aan families die ze door Israëlische troepen verplicht waren te laten zien om hun zwaar gemilitariseerde buurt binnen te kunnen komen. Palestijnse vrouwen, kinderen en mannen kan de toegang tot hun huizen ontzegd worden slechts vanwege het ontbreken van een identificatie- of herkenningsnummer dat door de soldaten als acceptabel wordt bevonden.

Binnen de gesloten militaire zone, zoals in alle buurten van het volledig door Israël gecontroleerde militaire H2-gebied van Hebron, zijn de kolonisten van de illegale nederzettingen vrij om ongehinderd te gaan en staan in de stad, waarbij ze geweren en pistolen kunnen dragen en niet onderworpen zijn aan checkpoints of restricties. Israëlische troepen laten geen ongeregistreerde Palestijnen hun families en vrienden bezoeken die binnen de gesloten militaire zone wonen. Journalisten kunnen niet naar binnen om verslag te doen van incidenten. Zelfs medisch personeel voor spoedgevallen kan niet naar binnen, noch worden medewerkers binnengelaten in het gebied om reparaties te verrichten aan Palestijnse huizen.

Een inwoner uit Tel Rumeida, Abed Salaymeh, heeft in de Action Alert, welke uitgegeven is door de International Solidarity Movement en getekend is door meer dan 40 Palestijnse en Internationale organisaties, opgeroepen tot het beëindigen van de gesloten militaire zone en om Israël zich te laten houden aan de internationale wetgeving in Hebron. “Soldaten en kolonisten maken het leven voor de Palestijnen onverdragelijk door hen te dwingen hun huizen vrijwillig te verlaten” liet hij weten. “Dit is een misdaad onder de internationale wetgeving. Ze richten zich op activisten om de waarheid het zwijgen op te leggen en verhinderen dat de waarheid de gehele wereld bereikt”.

Israëlische troepen richtten zich op mensenrechtenactivisten vanaf de inwerkingtreding van de gesloten militaire zone, zowel het appartement van de International Solidarity Movement als het centrum voor de Palestijnse activistengroep Youth Against Settlements zijn ingesloten in de aangewezen zone. Palestijnse en internationale activisten hebben te maken met uitsluiting uit de buurt waar hun aanwezigheid voor langere tijd onontbeerlijk was om te reageren op mensenrechtenschendingen en deze te documenteren. “Het is duidelijk dat met het gewelddadig verwijderen van mensenrechtenwaarnemers uit het gebied, Israëlische troepen ooggetuigen van hun ontelbare schendingen laten verdwijnen”, zegt Jenny, een internationale mensenrechtenactiviste in Hebron. “Terwijl Palestijnse inwoners collectief onder deze draconische maatregelen worden gesteld, kunnen kolonisten van nabijgelegen illegale nederzettingen vrij door de straten lopen zonder gestraft te worden ongeacht wat ze doen.

Robert Piper, ‘UN Coordinator for Humanitarian Aid and Development Activities’ die in december 2015 met een delegatie van de Verenigde Naties Hebron inclusief Tel Rumeida bezocht, zegt: “Mensenrechtenactivisten spelen een vitale rol in het promoten van mensenrechten. Beschermende organisaties die ter plaatse zijn staan in de frontlinie van dit werk in de bezette Palestijnse gebieden.” Palestijnse en internationale mensenrechtenactivisten zijn onderworpen aan een aaneenschakeling van gewelddadige bedreigingen en willekeurige arrestaties nadat de militaire zone was uitgeroepen.

checkpoint_hebron

Op 7 november 2015 werd het leven van de Palestijnse bewoners van Tel Rumeida zelfs nog moeilijker gemaakt door het checkpoint Shuhada (checkpoint 56) compleet te sluiten, het belangrijkste verkeerspunt tussen de sterk begrensde wijk en het nominaal door Palestijnse Autoriteiten gecontroleerde H1-gebied, waar inwoners naar hun werk, winkels en scholen moeten reizen. Zelfs de mensen die het officieel toegestaan was om de wijk binnen te komen werden gedwongen om vieze paden vol obstakels door tuinen te nemen of om lange omwegen te maken en taxi’s te betalen die hen afzetten op een korte afstand achter de wijk (zelfs voordat de gesloten militaire zone opgelegd werd beletten Israëlische troepen Palestijnen om in Tel Rumeida te rijden). De bekwaamheid om de checkpoints te ontwijken, ofschoon via lastige en gevaarlijke routes, geeft de wanverhouding aan tussen de claim dat de checkpoints en de restricties er gemaakt zijn voor de Israëlische veiligheid en de realiteit van strafmaatregelen die onevenredig schoolkinderen, bejaarde inwoners en de mensen treffen die geweldloos opkomen voor hun fundamentele rechten.

Eind december 2015 hebben Israëlische troepen een vernieuwd checkpoint in Shuhada heropend voor geregistreerde inwoners. Dit recentelijk uitgebreide checkpoint zorgt vaak voor lange wachttijden bij Palestijnse inwoners omdat Israëlische troepen mensen ondervragen, checken en fouilleren in een afgesloten kamer tussen de draaihekken en metaaldetectors. De lokale bevolking laat weten dat dit checkpoint zelfs erger is dan zijn voorgangers en veel Palestijnen hebben mishandelingen, pesterijen en intimidatie ervaren door Israëlische troepen die straffeloos handelen uit het zicht van media of mensenrechtenwaarnemers.

Sinds de gesloten militaire zone is vastgesteld hebben Palestijnse en internationale mensenrechtenactivisten zich tegen die onrechtvaardige situatie verzet. De International Solidarity Movement, in samenwerking met verscheidene Palestijnse organisaties, heeft allereerst op 13 december de ‘Action Alert’ naar buiten gebracht, een eis voor een einde aan de afgesloten militaire zone, die momenteel door 40 organisaties is ondertekend. Aanvankelijk als een reactie op de willekeurige arrestatie en in hechtenis nemen van Wafa Sharabati, een inwoner van Tel Rumeida, waarna Palestijnse activisten en families een sit-in hielden aan de H1-kant van het checkpoint Shuhada en opriepen tot een beëindiging van de gesloten militaire zone. Activisten hebben dagelijks de protesttent opgezet, in een vreedzaam protest tegen wetteloze restricties aangaande hun bewegingsvrijheid. “Wij weigeren om als nummers geregistreerd te worden en om onze rechten te laten schenden alleen omdat wij Palestijnen zijn”, verklaarde Issa Amro, coördinator van ‘Youth Against Settlements’.

De strijd tegen de gesloten militaire zone komt tezamen met de jaarlijkse campagne van Palestijnse organisaties om Shuhada Street te openen. Er zijn acties zowel in Hebron als wereldwijd gepland tegen Israëls Apartheidspolitiek door het compleet afsluiten van de rest van Shuhada Street die zich verder uitbreidt voorbij de gesloten militaire zone en welke ooit de hoofddoorgang was voor alle Palestijnen door Hebrons H2-gebied.

Tot nu toe is er geen gehoor gegeven aan de eisen want op vrijdag 5 februari hebben de Israëlische autoriteiten wederom de verordening voor de gesloten militaire zone vernieuwd. De International Solidarity Movement roept internationale overheden, naties en mensen in heel de wereld op om druk uit te oefenen op de Israëlische autoriteiten om een einde te maken aan de gesloten militaire zone in Hebron en om de fundamentele rechten van de Palestijnen te respecteren, zodat ze in vrijheid en waardigheid kunnen leven.

————————-

Dit artikel – 100 days of collective punishment for Hebron residents – verscheen op de website van de International Solidarity Movement, daar vindt u nog een lijst met bronnen met betrekking tot deze specifieke situatie in Hebron. Het artikel werd vertaald door de werkgroep Staat van Beleg in de hoop dat het ook in Nederland zal doordringen hoe nijpend de situatie daar is voor de Palestijnse bevolking.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Oproep aan internationale vrijwilligers.

Begeleiding geven aan kinderen in Khalil (Hebron) op weg naar hun school is dankbaar werk. Meegaan met de schaapherders in de Zuidelijke heuvels is een ervaring om niet te vergeten.

montunabeschool-checkpoint-800px

Kinderen op weg naar hun school worden in bezet Khalil dagelijks bedreigd en vernederd door soldaten van het Israëlische leger.

De kinderen in Khalil lopen gevaar om op weg naar hun school gearresteerd te worden en te verdwijnen in een Israëlische gevangenis op een onbekende locatie. Of de pech hebben dat er traangas granaten op hun ommuurde schoolplein worden geschoten, waardoor onderwijs volgen niet mogelijk is.

Een groot deel van het historische centrum van Khalil (Hebron) is door het Israëlische leger tot ‘closed military zone’ verklaard. Daar, en in andere delen van H2, worden Palestijnse inwoners vernederd, bedreigd en lopen gevaar om gearresteerd of beschoten te worden.

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Oproep tot actie voor een eind aan de ‘closed military zone’ in Hebron

closed-military-zone-tel_Rumeida
Map van (de uitbreiding van) het gesloten militair gebied  – foto: Youth Against Settlements

De ISM is op dit moment actief in een campagne, om Israël onder druk te zetten de eisen serieus te nemen in de Action Alert die door 35 organisaties is ondertekend, en die oproept tot een eind aan de ‘close military zone’ in Tel Rumeida, Hebron. De ondertekenende organisaties doen een beroep aan de Israëlische autoriteiten in de stad, om zich te schikken naar Internationale wetgeving en de bepalingen van mensenrechten.
Palestijnse inwoners van Tel Rumeida hebben bijna drie maanden onder de ‘closed military zone’ geleefd. Palestijnen die in hun huizen wilden blijven, werden gedwongen zich te laten registreren. Alle overigen, inclusief familieleden, mensenrechten beschermers en medewerkers van de pers worden door Israëlische soldaten uit het gebied verbannen, terwijl kolonisten van de aangrenzende illegale Israëlische nederzettingen vrijelijk rond kunnen lopen.

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Kom in actie! Maak een eind aan de restrictie ‘gesloten militair gebied’ in Tel Rumeida en Shuhada Street, Hebron

Bron: International Solidarity Movement,
Action Alert 13 december 2015, updated 11 januari 201

Onderstaande organisaties roepen de internationale gemeenschap op, zo snel mogelijk actie te ondernemen tegen de voortdurende blokkade van de Tel Rumeida buurt en het laatste deel van de Shuhadastreet dat nog toegankelijk was voor Palestijnse inwoners, sinds de massamoord in de Ibrahim Moskee in 1994, in bezet al-Khalil (Hebron)

Bijna drie maanden lang,  sinds het Israëlische leger de wijk tot ‘gesloten militair gebied’ heeft verklaard, worden Palestijnen en Internationals de toegang tot dit deel van de stad geweigerd.

Tot dit ‘gesloten militair gebied’, in werking per 1 november 2015, behoren alleen de Palestijnse wijken, terwijl de aangrenzende illegale Israëlische nederzettingen daarvan uitgesloten zijn.

Deze discriminerende blokkade is sindsdien telkens verlengd door nieuwe militaire verklaringen, waarop stempels en officiële signaturen ontbraken.

Palestijnse inwoners hadden de keuze zich te laten registreren door het leger, of het risico lopen op verbanning uit hun buurt en hun woning, terwijl Israëliërs zich vrij door de straten kunnen bewegen, zonder te worden aangehouden. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Verklaring van ISM: Respect is essentieel voor solidariteit

De Internationale Solidarity Movement  (ISM) verwerpt elke actie die door  internationale personen of groepen in Palestina wordt uitgevoerd zonder daarvoor uitgenodigd te zijn en/of zonder coördinatie met de Palestijnse gemeenschap, waaruit blijkt dat men deze Palestijnse gemeenschap niet respecteert.

The International Solidarity Movement (ISM) heeft de afgelopen 15 jaar de eer gehad  om de Palestijnse strijd in de bezette gebieden te ondersteunen. Het is de rol van de internationale ISM activisten om de populaire Palestijnse strijd te steunen. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Extremistische kolonisten verhinderen kinderen de weg naar hun school

Donderdag 10 December 2015 (bron: IMEMC )

Een groep Israëlische extremisten verhinderden vandaag Palestijnse kinderen hun weg naar school in het oude centrum van Hebron.

Anat Cohen, een welbekende extremistische Israëlische kolonist die vaak Palestijnse bewoners en internationale waarnemers aanvalt, heeft vandaag de kinderen van de Qortuba school aangevallen en hen verhinderd de school bereiken, nadat de Israëlische soldaten van het nabij liggende checkpoint een jonge Palestijnse man hadden geëxecuteerd.

In aansluiting op Cohen’s eerste aanval, sloten andere extremisten zich erbij aan en begonnen de kinderen uit te schelden en te bedreigen.  De kinderen besloten terug te keren naar huis, en niet naar de school te gaan. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen